Понеділок, 25.09.2023, 00:20
Вітаю Вас, Гость | RSS
Книжковий акцент

Сергій Жадан. Ворошиловоград
  Роман Сергія Жадана «Ворошиловград» було визнано «Українською книгою року Бі-Бі-Сі 2010». Важко не погодитись із цим рішенням. На користь книги Жадана свідчить не тільки майстерність подачі, тонкий іронічний гумор і проста вишуканість мови письменника, до яких його читачі загалом вже звикли. Але також і актуальна для нашого суспільства, проста та разом із тим глибока ідея твору. Так її описав сам Сергій Жадан: «Роман про те, що потрібно захищати себе, своїх близьких, свої принципи, свою територію, своє минуле, своє майбутнє. Це роман про опір, роман про протистояння, про захист своїх принципів від зовнішнього тиску.»


віртуальна виставка
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу
Головна » Статті » Про бібліотеку

Правила користування послугами бібліотеки
1.Загальні положення

1.1. "Правила користування Покровської центральної районної бібліотеки (далі - Правила) розроблені у відповідності до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, наказу Міністерства культури і мистецтв України N 275 від 05.05.99 р. "Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні" (із змінами, внесеними згідно з наказу Мінкультури N 319 від 25.05.2001 р.) та "Положенням про Покровську центральну районну бібліотеку".

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Покровською центральною районною бібліотекою (далі –Покровська ЦРБ), визначає права і обов’язки користувачів та співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

2. Порядок запису до Покровської ЦРБ

2.1. Для запису до Покровської ЦРБ громадяни мають пред`явити паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання), або документ, який його заміняє, надати відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра,  і особистим підписом підтвердити зобов’язання виконувати Правила, попередньо з ними ознайомившись. 

2.2. Користувач Покровської ЦРБ,  Згідно Закону України "Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010,  дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь - яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів Покровської ЦРБ, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів Бібліотеки відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Положення Покровської центральної районної бібліотеки, Правил користування Покровською центральною  районною бібліотекою.

До відома користувача доводиться, що володільцем бази персональних даних є Покровська центральна районна бібліотека”  і він має право вимагати внесення змін або припинення обробки своїх персональних даних по письмовому зверненню за адресою місцезнаходження бази даних: Покровська центральна районна бібліотека, 53600 Дніпропетровська обл., Покровський район, смт. Покровське, вул. Карла Маркса, 128.

Відомості, надані під час реєстрації громадянина, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Згоду на обробку  та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

3. Права користувачів

3.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування , яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. 

3.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

3.3. Формами бібліотечного обслуговування Покровської ЦРБ є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі - МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (групові абонементи, книгоношення тощо).

3.4. Користувачі Покровської ЦРБ  мають право: 

• безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); 
• безоплатно користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає бібліотека;
• безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; 
• безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки. 
• одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку; 
• користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
• брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться в бібліотеці;
• брати участь у роботі бібліотечної ради. 

3.5. Користувачі Покровської ЦРБ мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою з абонементу одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 5 – 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

3.6. Користувачі Покровської ЦРБ мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

3.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

3.9. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

3.10. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.  Дошкільники, учні 1-9 класів загально-освітніх шкіл, керівники дитячого читання, вчителі, вихователі дитячих садків, батьки дітей можуть користуватися Покровською районною дитячою бібліотекою. Для користувачів юнацького віку в Покровській ЦРБ працює юнацька кафедра.

3.11. Користувачі Покровської ЦРБ мають право безкоштовно використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів.

3.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою. Інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни мають право на позачергове обслуговування. Видача та обмін книг інвалідам Великої Вітчизняної війни та праці, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу Покровської ЦРБ.

3.13. Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік встановлюються наказом директора Покровської ЦРБ на підставі діючих законодавчих та нормативних актів.

4. Обов'язки користувачів

4.1.Користувачі зобов’язані надавати достовірні відомості про себе при запису до Покровської ЦРБ, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації. У разі зміни місця проживання у місячний термін повідомити  свою нову адресу. 

4.2. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

4.3. Користувачі, які не є мешканцями смт. Покровське (не мають селищноїї реєстрації), користуються фондами Покровської ЦРБ тільки в читальній залі;                                                                                  4.4. Перереєстрація користувачів Покровської ЦРБ проводиться щороку з 1 січня. Порядок перереєстрації повторює порядок запису в бібліотеку (п.2).    

4.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

4.5. За кожне видання, одержане Покровській ЦРБ, читач розписується в читацькому формулярі. При поверненні читачами видань бібліотекар перевіряє фізичну цілість кожного видання та засвідчує повернення своїм підписом в читацькому формулярі.

4.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Покровської ЦРБ, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Покровською ЦРБ. 

4.7. За втрату або псування документа з фонду Покровської ЦРБ неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

4.8. Користувач, який порушує правила користування Покровською ЦРБ, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4.9. У разі навмисного пошкодження або крадіжки видань з бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.

4.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки заборонено.

4.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності (згідно із законодавством).

5. Права та обов'язки Покровської ЦРБ з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов'язана:

• інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 12 грудня 2011 р. №1271”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”; 
• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів; 
• дбати про культуру обслуговування користувачів; 
• формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання; 
• задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами; 
• систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; 
• зберігати персональні дані, забезпечувати їх цілісність та відповідний режим доступу до них. Надавати доступ фізичної особи, чиї персональні дані обробляються бібліотекою, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних» на підставі письмового запиту фізичної особи. Не надавати доступ до персональних даних третій особі;
• ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів; 
• створювати читацькі ради; 
• звітувати перед користувачами бібліотеки.
Категорія: Про бібліотеку | Додав: Admin (13.07.2012)
Переглядів: 1381 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Графік роботи
Бібліотека працює з
800 до 1700
без перерви
субота з 800 до 1600

Остання п'ятниця місяця -
читачів не обслуговуєм,
санітарнй день.
Вихідні дні — неділя, понеділок
Контактні дані
тел.: (05638) 2-16-99
skype.: pokrlibrary
e-mail: pokrlib@gmail.com
Адреса: 53600,
Дніпропетровська обл.,
смт Покровське,
вул. Дмитра Яворницького
(Карла Маркса), 128
Пошук
Афіша
Запрошуємо Вас відвідати культурно-мистецькі заходи, що відбудуться у читальній залі бібліотеки:


Засідання «Вікігуртка» щосуботи,об 11 год.

Запрошуємо всіх бажаючих (без вікових обмежень) пройти безкоштовне навчання для здобуття навичок роботи з комп'ютером та в мережі інтернет.
Інтернет ресурси